ماشین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ماشین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: