مالایای بریتانیا

مالایای بریتانیا به مجموعه‌ای از ایالات در شبه جزیره مالایا و جزیره سنگاپور که بین قرن‌های هیجدهم تا بیستم تحت کنترل بریتانیا بود، گفته می‌شود.

مالایای بریتانیا بین سال‌های ۱۹۰۹ و ۱۹۴۶.

پیوند به بیرون ویرایش