ماله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ماله یک ابزار بنایی است.

ماله ممکن است به یکی از موارد زیر نیز گفته شود: