مانا می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • مانا (نام کوچک)
  • منائیان، تمدنی باستانی در شمال کردستان ایران
  • مانا (فیلم)، فیلمی از علیرضا رزازی‌فر
  • مانا (اساطیر)، نیرویی فراطبیعی و فراگیر در اسطوره‌های پلی‌نزیایی
  • فرایند مانا در ریاضیات، فرایندی که توزیعِ احتمالِ توأمِ غیرشرطی آن با زمان تغییر نمی‌کند
  • نقطه مانا، نقطه‌ای در دامنه یک تابع است که مشتق تابع در آن برابر صفر است
  • مانا (باگاسی)، شهری در شهرستان باگاسی در استان باله در بورکینافاسوی جنوبی