ماندانا (دختر داریوش)

ماندانا یا ماندانه، که در منابع سانداکا هم آمده دختر داریوش یکم و آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. او خواهرتنی خشایارشا بود که با یکی از بزرگان پارسی به نام آریتاکتس ازدواج کرد و صاحب چندین پسر شد که سه تن از آن‌ها در نبرد سالامیس کشته شدند. به گفته دیودور تقاضای مجازات تمیستوکلس از برادرش کرد اما او بی‌گناه شناخته شد.

منابعویرایش

  • Brosius, M (1998): Women in Ancient Persia, pp. 26, 72, 144