ماهنامه سوره

ماهنامه فرهنگی-هنری سوره، به صاحب امتیازی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، از سال ۱۳۶۸ شمسی انتشار یافت.

سردبیری تحریریه اول را سید محمد آوینی بر عهده داشت. بعد از مدتی کوتاهی سید مرتضی آوینی برادر سید محمد جایگزین وی شد و کار انتشار ماهنامه را تا ۴۰ شماره ادامه داد. کار نشریه بعد از کشته شدنسید مرتضی آوینی در فروردین ۷۲، مدتی متوقف ماند و پس از آن دیگرانی همچون سید محمد آوینی، سید علی میرفتاح و سید عبدالجواد موسوی کار وی را ادامه دادند.


از اواخر سال ۸۱ وحید جلیلی سردبیری این ماهنامه را بر عهده گرفت. اما پس از انتشار ۳۰ شماره به دلیل اختلافات فکری بین هیئت تحریریه و مسئولان حوزه هنری، تحریریه چهارم اخراج شدند.

پس از آن سردبیری این ماهنامه بر عهده محمد حمزه زاده گذاشته شد و تاکنون نیز وی این مسئولیت را دارد.

جستارهای وابستهویرایش