عضله گاستروکنمیوس Gastrocnemius muscle عضله بسیار قوی است که در زیر پوست پشت ساق قرار دارد.دارای دو سر ثابت است. و به بخش خلفی دو برجستگی داخلی و خارجی ران متصل می شود. این عضله در بالا دو سر دارد که به سطح پشتی کندیل‌های استخوان ران در بالای ران متصل می‌شوند(به همین دلیل عضله دوقلو نیز نامیده می‌شود). سپس عضله بعد از پایین آمدن از ساق تبدیل به تاندون می‌شود و بعد از یکی شدن با تاندون عضله سولئوس تاندون آشیل را درست میکند. تاندون آشیل به پشت استخوان پاشنه یا کالکانئوس میچسبد. این عضله موجب پلانتار فلکشن یا به پایین آمدن پا می‌شود و نقش بسیار مهمی در راه رفتن، دویدن و جهیدن دارد. انقباض این عضله همچنین میتواند موجب فلکشن یا خم شدن مفصل زانو شود. این عضله از عصب تیبیال عصب‌گیری میکند.گاهی عضله گاستروکنمیوس همراه با عضله سولئوس را یک عضله به نام تری سپس یا سه سر مینامند.

عضله گاستروکنمیوس
Gastrocnemius.png
Gray1240.png
Lateral aspect of right leg.
در فهرست گِرِی subject #129 482
خاستگاه superior to articular surfaces of lateral condyle of femur and medial condyle of femur
پیوندگاه    tendo calcaneus (achilles tendon) into mid-posterior استخوان پاشنه
سرخ‌رگ sural arteries
عصب tibial nerve from the عصب سیاتیک, specifically, nerve roots S1–S2
کار plantar flexes پا, flexes زانو
ماهیچهْ مخالف اکستانسور بلند انگشتان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003