ماهیچه راست بالایی

ماهیچه راست بالایی (انگلیسی: Superior rectus muscle) از ماهیچه‌های چشم است.

ماهیچه راست بالایی
View of the eye from above, showing the action of the superior rectus muscle.
جزئیات
خاستگاه annulus of Zinn at the orbital apex
پیوندگاه7.5 mm superior to the limbus
عصب‌دهیعصب حرکتی چشمی
حرکتبیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب، and بیان حرکات در طب the eye
شناسه‌ها
لاتینmusculus rectus superior bulbi
TA98A15.2.07.010
TA22042
FMA49035

عضله راست بالایی قرنیه چشم را به طرف بالا و داخل می‌برد (حول محور افقی داخلی - خارجی و محور عمودی) و همچنین کره چشم را به طرف بینی می‌پیچاند (حول محور افقی جلو به عقب)و

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش