ماهیچه پوستی گردن

ماهیچه پوستی گردن یا عضله پلاتیسما (به انگلیسی: Platysma muscle) یکی از ماهیچه‌های ناحیه گردن است. این عضله از انتهای فک تحتانی و چانه شروع و در ضخامت نیام سطحی گردن تا ناحیه سینه و ترقوه امتداد دارد. این عضله با ماهیچه جناغی‌پستانکی همپوشانی دارد.

ماهیچه پوستی گردن
The platysma is visible, with skin removed.
The muscles of the face, platysma visible at bottom right.
جزئیات
خاستگاه subcutaneous tissue of infraclavicular and supraclavicular regions
پیوندگاهbase of mandible; skin of cheek and lower lip; angle of mouth; orbicularis oris
سرخرگ‌هاbranches of the Submental artery and سرخرگ روشانه‌ای
عصب‌دهیcervical branch of the facial nerve (CN VII)
حرکتDraws the corners of the mouth inferiorly and widens it (as in expressions of sadness and fright). Also draws the skin of the neck superiorly when teeth are clenched
شناسه‌ها
لاتینPlatysma
TA98A04.2.01.001
TA22147
FMA45738

کارکرد ویرایش

عصب حرکتی این ماهیچه از شاخه گردنی (سرویکال) عصب چهره‌ای (فاسیال) تأمین می‌شود. این عضله به‌طور ضعیف به باز کردن دهان کمک می‌کند و در صورتی‌که فک‌ها بهم فشرده و این ماهیچه منقبض گردد می‌تواند به بالا کشیدن پوست گردن و سینه کمک نماید. این ماهیچه در افراد مختلف متفاوت است گاه یک ورقه عضلانی کاملاً منسجم، گاه دارای الیاف بسیار ضعیف یا اینکه اصلاً وجود نداشته باشد.

جستارهای وابسته ویرایش

ماهیچه جناغی‌پستانکی

منابع ویرایش