ماهی مرکب دم‌کل

ماهی مرکب دُم‌کَل نوعی جانور آبزی است.

سرپاور دم‌کل
Sepiola atlantica.jpg
دم‌کل اطلس (Sepiola atlantica)
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: سرپایان
راسته: سپیولیدا
فیورونی، ۱۹۸۱
خانواده‌ها

Idiosepiidae
Sepiolidae

این جانور از ردهٔ سرپایان است و از بستگان نزدیک ماهی مرکب (سرپاور) به شمار می‌آید. صفت دم‌کل (دم‌کوتاه) در نام این جانور به کوتاه بودن انتهای آن نسبت به دیگر جانوران مشابه اشاره دارد.

سرپاورهای دم‌کل هشت بازوی مکنده و دو شاخک دارند و اندازه‌شان معمولاًکوچک است. انواع سرپاورهای دُم‌کَل با هم راستهٔ سپیولیدا (Sepiolida) را تشکیل می‌دهند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Bobtail squid," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed March 8, 2008).