ماه‌رخسارخانم فخرالدوله

ماه‌رخسارخانم فخرالدوله شاهزاده قاجار و نخستین دختر عباس میرزا و خواهر تنی محمدشاه قاجار بود.

ماه‌رخسارخانم در شعر و نقاشی و خط دست داشت.[۱] اعتمادالسلطنه در کتاب خیرات حسان درباره او می‌نویسد:

"در نظم و تنسیق امور از مدیران کافی گوی سبقت می‌ربود و تا بود بر مدارج تمول و اعتبار خود می‌افزود. در بَثِّ مکارم نظیر نداشت و سائل را محروم نمی‌گذاشت."[۲]

فخرالدوله با محمدحسن خان سردار ایروانی ازدواج کرده بود.[۱]

منابع

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ بنفشه حجازی. تذکره اندرونی: شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی اول. چاپ نخست. تهران: نشر قصیده سرا، ۱۳۸۲. ۱۴۹. ISBN 9647675763.
  2. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. خیرات حسان. ص۵۳۹.