ماژول

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ماژول (Module) و ماژولار که معادل فارسی آن پودمان است، ممکن است به موارد زیر اشاره کنند: