مبدأ

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مبدأ ممکن است در یکی از معانی زیر استفاده شود:

  • مبدأ (ریاضیات)، نقطه‌ای از این فضا که به عنوان مرجعی برای توصیف هندسهٔ فضای اطرافش استفاده می‌شود
  • مبدأ (ستاره‌شناسی)، لحظهٔ ثبت مشخصات وابسته به زمانِ یک شیء آسمانی
  • مبدأ تاریخ، نقطهٔ مشخص از تاریخ که که معمولاً با حادثه‌ای مهم همراه است

پیدایش جهان و حیاتویرایش

جستارهای وابستهویرایش