مترادف (ابهام‌زدایی)

در زبان‌شناسی به واژه‌های هم‌معنی «مترادف» گفته می‌شود. مترادف همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • مترادف (موسیقی) به معنای نت‌هایی که به یک صدا اشاره می‌کنند اما به دو شکل مختلف نوشته می‌شوند
  • مترادف‌ها، فیلمی از نداو لاپید برندهٔ خرس طلایی جشنوارهٔ فیلم برلین