متروپلیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

متروپلیس می‌تواند به موارد زیر اطلاق شود: