متمم هفدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اصلاحیه هفدهم قانون اساسی ایالات متحده (به انگلیسی: Seventeenth Amendment to the United States Constitution) مصوبه فوریه ۹ سال ۱۹۱۳ کنگره آمریکا،[۱] از قوانین مهم آمریکا است.

اصل لایحه متمم هفدهم.

این متمم در باب انتخاب سناتورها با رأی مستقیم مردم است.[۲]

متن اصلاحیه ویرایش

مجلس سنای ایالات متحده متشکل از دو سناتور از هر ایالت می‌باشد که توسط مردم به مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند، هر سناتور دارای یک رأی است، ... .[۳]

بدین ترتیب دیگر سناتورها توسط رئیس سنا انتخاب نمی‌شوند.[۴]

منابع ویرایش

  1. The Constitution of the United States: Amendments 11-27
  2. "Direct Election of Senators". U.S. Senate official website.
  3. "The Constitution of the United States Amendments 11–27". National Archives and Records Administration. Retrieved 7 January 2011.
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate#Elections_and_term