مته‌تن‌ها

مته‌تن‌ها
Trypanosoma sp. PHIL 613 lores.jpg
مته‌تن‌ها، Trypanosoma
آرایه‌شناسی
شاخه: Euglenozoa
رده: Kinetoplastea
زیررده: Metakinetoplastina
تیره: مته‌تن‌سانان
سرده: Trypanosoma

مَته‌تن‌ها یا تریپانوزوم‌ها (نام علمی: Trypanosoma) نام یک سرده از برون‌کافتگان است.

ریخت‌شناسیویرایش

تریپانوزوم‌ها تک یاخته‌هایی کوچک، متحرک و دوکی‌شکل هستند که از قسمت‌های جانبی بدن پهن شده‌اند. بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در انتهاب خلفی پهن و کند است. تاژک که در یک غشاء سیتوپلاسمی قرار گرفته پس از طی حاشیه غشاء مواج که خود در قسمت مقعر انگل قرار گرفته از بخش قدامی انگل خارج می‌شود. یک هسته بزرگ و بیضی شکل با کاریوزوم مرکزی، در قسمت میانی انگل قرار دارد. نزدیک به انتهای خلفی انگل کینتوپلاست (جنبش‌دیسه) قرار دارد که مرکب از رشته‌های دی‌ان‌ای، در درون ماده‌ای از میتوکندری می‌باشد. گاهی دانه‌های کوچک و براق ولوتین و نیز واکوئل‌های متعددی در سیتوپلاسم دیده می‌شوند.

مته‌تن‌های انگل انسانویرایش

سه گونه از تریپانوزوم‌ها که برای انسان بیماریزا هستند عبارتند از: تریپانوزوم بروسه‌ای گامبیانسه در افریقا. تریپانوزوم بروسه‌ای رودزینسه در آفریقا. تریپانوزوم کروزی در آمریکا.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش