سرودهای اورفیک

(تغییرمسیر از متون اورفیک)

سرودهای اورفیک یا متون اورفیک (انگلیسی: Orphic Hymns) مجموعه‌ای از هشتاد و هفت سرود خطاب به خدایان مختلف، و از معدود آثار باقی‌مانده از ادبیات آیین اورفئوسی است. آنها به احتمال زیاد در آناتولی توسط یک نویسنده واحد، احتمالاً در قرن دوم یا سوم پس از میلاد ساخته شده‌اند. طول اشعار نسبتاً کوتاه است و این مجموعه با تقدیمی با عنوان «اورفیوس به موسائوس» مقدمه می‌شود هر سرود جداگانه در کنار یک عبادت مقرر می‌آید. در میان خدایان ستایش شده در سرودها، دیونیسوس بالاترین جایگاه را دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش