متیس (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مِتیس (μῆτις) در زبان یونانی به معنی مهارت و حکمت است و ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:

جاها
افراد
غیره