باز کردن منو اصلی
مثلث آنتهوون

بیشتر واژه‌های مورد استفاده برای توصیف یک نوار قلب (EKG) از اصطلاحاتی ریشه می‌گیرد که ویلم اینتهوون استفاده می‌کرده‌است. وی حروف P, Q, R, S, T را به موج‌های مختلف نوار قلب تخصیص داد که هنوز هم مورد استفاده است. اصطلاح مثلث آنتهوون نیز از نام وی گرفته شده‌است.

در مثلث آنتهوون I+III=II است.

منابعویرایش