مجله سیگنوس مجله‌ای اسپانیایی در حوزهٔ شعر بود که لئوپولدو آلاس مینگز[۱] لوئیس کرمادس، ماریو میگز و دانیل گارباد آن را در سال ۱۹۸۶ پایه‌گذاری کردند.[۲] ابتدا توسط Ediciones Libertarias و بعداً El Observatorio ویرایش شد و توسط لئوپولدا آس هدایت شد.[۳] این مجله در سال ۱۹۹۲ تعطیل شده و از آن پس تبدیل به هئیت ارزیابی برای شعر معاصر اسپانیا شد.

طراحی توسط Garbade برای Signos

محتوا ویرایش

این مجله که وقف شعر اسپانیای بود، اشعاری از شاعران جوان اسپانیایی مانند انریک بناونت و شاعران مشهوری چون ژان کوکتو، رافائل آلبرتی، خامه گیل دی بیدما، راینر ماریا ریلکه، مانوئل واسکز مونتالبان ، لئوپولدو ماریا پانرو، آنا ماریا مویکس، پره گیمفرر، ویسنته مولینا آنتونیو سائوا را منتشر کرد.

هر نسخه مصور بود و حاوی یک طرح اصلی بود. در آن هنرمندانی مانند رافائل آلبرتی حضور داشتند.

منابع ویرایش

  1. "Biblioteca Pública Municipal de Arnedo". www.bibliotecaspublicas.es. Retrieved 2016-11-21.
  2. "Signos". ABC. 1987-11-28. Retrieved 2016-11-20.
  3. Molina Foix, Vicente (2008-08-02). "Leopoldo Alas Mínguez, poeta y periodista". El Pais. Retrieved 2016-11-20.