ماشین (مجله)

(تغییرمسیر از مجله ماشین)

مجله ماشین قدیمی‌ترین و پرتیراژترین ماهنامه تخصصی اتومبیل در ایران است. نخستین شماره این نشریه در مهر ۱۳۵۸ چاپ شد. این نشریه تا اسفند ۱۳۶۵ در ۹۰ شماره منتشر گردید، اما به دلیل مشکلات در زمان جنگ انتشار آن متوقف شد. انتشار مجله ماشین از تابستان ۱۳۶۹، از سر گرفته شد و تاکنون ادامه دارد.[۱] مجله ماشین تا فروردین۱۳۹۱ به تعداد ۳۵۱ شماره و به صورت مستمر و منظم ۲۵هرماه در تهران و اول هر ماه در تمام شهرستان‌های کشور منتشر می‌شود و در حال حاضر معتبرترین مجله تخصصی کاربردی اتومبیل در ایران است. ماهانه بیش از ۵۰۰هزار نفر این مجله را مطالعه می‌کنند و حدود۲۰۰۰کتابخانه عمومی سراسر کشور مشترک این نشریه هستند.

ماشین
جلد شماره پیاپی ۱۷۸، آبان ۱۳۷۶
سردبیرسیدفخرالدین شبیری
دسته‌بندیاتومبیل
بسامدماهنامه
نخستین شماره۱۳۵۸ ۱۳۹۸
کشورایران
زبانفارسی
شاپا1024-4395

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش