محاسبه

فرایندی مشخص که ورودی‌هایی را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند

محاسبه یا فرایندی مشخص است که یک یا چند ورودی را با انجام عملیات های خواسته شده یک یا چند خروجی به صورتی متغیر تبدیل می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش