محاصره ترتسا (۱۱۴۸)

محاصره ترتسا (۱ ژوئیه–۳۰ دسامبر ۱۱۴۸ میلادی) یک رویداد نظامی در جریان جنگ صلیبی دوم (۱۱۴۷–۴۹) و در اسپانیا بود. سپاهی چند ملیتی به فرماندهی رامون برنگور چهارم، کنت بارسلونا، شهر ترتسا را که قسمتی از خلافت مرابطون بود برای مدت هفت ماه و تا زمان تسلیم پادگان شهر در محاصره گرفت.

استحکامات مسلمان ترتسا، در سال ۱۱۴۸ بوسیلهٔ سپاه صلیبی محاصره شد.

این لشکرکشی پس توافقی بین بارسلونا و حکومت شهر ایتالیایی جنوا و در پی یورش ناگهانی جنوایی‌ها به سرزمین‌های مرابطون در سال ۱۱۴۶، به وقوع پیوست. در همین هنگام، جنوآیی‌ها همچنین با کمک به کاستیلی‌ها برای اردوکشی ضد مرابطون در آلمریا موافقت کردند. تاییدیهٔ پاپ که تلاش اسپانیایی‌ها را به فراخوان برای جنگ صلیبی دوم در سرزمین‌های مقدس مربوط می‌کرد، در سال پس از فراخوان آغاز جنگ صلیبی دوم بدست آمد. شرکت کنندگان در محاصرهٔ ترتسا همانند آنانی که در راه سرزمین مقدس بودند، «زائر» (peregrini) خطاب شدند.

پانویس ویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Siege of Tortosa (1148)». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳ مهٔ ۲۰۱۸.

منابع ویرایش

 • Barrau Dihigo, L.; Massó i Torrents, J., eds. (2007). Gesta Comitum Barcinonensium: Textos llatí i català. Barcelona.
 • Bisson, Thomas N., ed. (1984). Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151–1213). Vol. 2 vols. University of California Press.
 • Constable, Giles (1953a). "The Second Crusade as Seen by Contemporaries". Traditio. 9: 213–79.
 • Constable, Giles (1953b). "A Note on the Route of the Anglo-Flemish Crusaders of 1147". Speculum. 28 (3): 525–26.
 • Défourneaux, Marcelin (1949). Les Français en Espagne aux XIe et XIIIe siècles. Paris.
 • Epstein, Steven A. (1996). Genoa and the Genoese, 958–1528. University of North Carolina Press.
 • Hall, Martin; Phillips, Jonathan (2013). Caffaro, Genoa and the Twelfth-Century Crusades. Ashgate.
 • Jaspert, Nikolas (2001). "Capta est Dertosa clavis Christianorum: Tortosa and the Crusades". In Jonathan Phillips; Martin Hoch (eds.). The Second Crusade: Scope and Consequences. Manchester University Press. pp. 90–100.
 • Odio, Arnold (2010). "Tortosa, Siege of". The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology. Vol. vol. 1. Oxford University Press. pp. 362–63. {{cite encyclopedia}}: |volume= has extra text (help)
 • Phillips, Jonathan (2007). The Second Crusade: Extending the Frontiers of Christendom. Yale University Press.
 • Reilly, Bernard F. (1998). The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VII, 1126–1157. University of Pennsylvania Press.
 • Riley-Smith, Jonathan (2005). The Crusades: A History (2nd ed.). Yale University Press.
 • Rogers, Randall (2002). Latin Siege Warfare in the Twelfth Century. Oxford University Press.
 • Stalls, William Clay (1995). Possessing the Land: Aragon's Expansion Into Islam's Ebro Frontier under Alfonso the Battler, 1104–1134. Leiden: Brill.
 • Viguera Molins, María Jesús (2000). "Ṭurṭūs̲h̲a". The Encyclopaedia of Islam. Vol. Vol. 10, T–U (new ed.). Leiden: Brill. pp. 738–39. {{cite encyclopedia}}: |volume= has extra text (help)
 • Villegas-Aristizábal, Lucas (2009). "Anglo-Norman Intervention in the Conquest and Settlement of Tortosa". Crusades. 8: 63–129.
 • Virgili i Colet, Antoni (2001). Ad detrimentum Yspanie: la conquesta de Ṭurṭūs̲h̲a i la formació de la societat feudal (1148–1200). Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Virgili i Colet, Antoni (2009). "Angli cum multis aliis alienigenis: Crusade Settlers in Tortosa (Second Half of the Twelfth Century)". Journal of Medieval History. 35: 297–312.

برای مطالعهٔ بیشتر ویرایش

 • Belza, Julio (1961). "La conquista de Tortosa en su aspecto militar". Revista de Historia Militar. 5: 31–50.
 • Hiestand, Rudolf (1984). "Reconquista, Kreuzzug und heiliges Grab: Die Eroberung von Tortosa 1148 im Lichte eines neuen Zeugnisses". Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. 31: 136–57.
 • Hillenbrand, Carol (1986). "A Neglected Episode of the Reconquista: A Christian Success in the Second Crusade". Revue des études islamiques. 54: 163–70.
 • Virgili i Colet, Antoni (1995). ...Ad detrimendum Hispanie... : Conquesta i feudalització de la ciutat i la regió de Tortosa. Barcelona.
 • Virgili i Colet, Antoni (1995). "Conquesta i feudalització de la regió de Tortosa (1148–1200)". Les darreres investigacions arxivístiques de la historia de Tortosa. Tortosa. pp. 36–49.