محاصره ناکسوس

محاصره ناکسوس (انگلیسی: Siege of Naxos) نبردی بود بین یونانیان ناکسوس و شاهنشاهی هخامنشی که در سال ۴۹۹ پیش از میلاد اتفاق افتاد. این نبرد در نتیجه لشکرکشی ایران برای بازپس‌گیری مناطقی بود که در شورش ایونیان و دست درازی یونانیان به قلمرو ایران از دست رفته بود روی داد که با عقب‌نشینی نیروهای ایران پس از محاصره‌ی چهار ماهه ناکسوس برای یونانیان ناکسوس پیروزی قلمداد شد.

محاصره ناکسوس
بخشی از شورش ایونیان و جنگ‌های ایران و یونان
Aegean Sea with island groups labeled.gif
موقعیت ناکسوس در نقشه
تاریخ۴۹۹ پیش از میلاد
موقعیت
نتایج پیروزی ناکسوس ها
تغییرات
قلمرو
بدون تغيير
طرف‌های درگیر
Standard of Cyrus the Great.svgشاهنشاهی هخامنشی یونانیان ناکسوس
فرماندهان و رهبران
آریستاگوراس
مگاباتس
نامشخص
قوا
حدود ۸٬۰۰۰
۲۰۰ کشتی
حدود ۸٬۰۰۰
تلفات و ضایعات
نامعلوم نامعلوم

منابعویرایش