محسن رضوانی (۱۵ مرداد ۱۳۱۶) فعال سیاسی مارکسیست ایرانی، دبیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دهه‌ی ۶۰ میلادی، از بنیانگذاران سازمان انقلابی حزب توده ایران و حزب رنجبران ایران هم‌اکنون در تورنتو کانادا زندگی می‌کند.

منابعویرایش

  • نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با محسن رضوانی، به کوشش شوکت، حمید.، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۶، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۷-۳۴-۰