باز کردن منو اصلی

محمدسهیل طقوش، مورخ و نویسنده لبنانی کتب تاریخی و استاد تاریخ اسلام که تخصص‌ش تاریخ ترکیه است که کتبی همچون تاریخ دولت ایوبیان، تاریخ دولت عباسیان، تاریخ مسلمانان در اندلس، تاریخ ممالیک در مصر و شام و … از جمله آثار اوست.

محمد طقوش
محمدسهیل طقوش
زادروز۱۹۵۵
لبنان
پیشهمورخ، تاریخ‌نگار، استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام
آثارتاریخ دولت ایوبیان
تاریخ دولت عباسیان
تاریخ مسلمانان در اندلس
تاریخ ممالیک در مصر و شام

منابعویرایش