محمدعلی جعفری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

محمدعلی جعفری می‌تواند به افراد زیر اشاره کند: