مولانا محمد علی

مترجم و نویسنده پاکستانی
(تغییرمسیر از محمدعلی لاهوری)

مولانا محمد علی (۱۸۷۴- اکتبر 1951) نویسنده، محقق، و از چهره های پیشروی جنبش احمدیه لاهور برای تبلیغ اسلام بود.

مولانا محمدعلی نویسنده و محقق شیعه

آثار ویرایش

  • Muhammad Ali. The Holy Qur-án Lahore, The Islamic Review Office, Surrey, 1917 (First Edition).
  • Muhammad Ali (1933). History and Doctrines of the Babi Movement. Lahore, India. Archived from the original on 9 November 2020. Retrieved 7 May 2020.
  • Muhammad Ali (1936). The Religion of Islam. Lahore, Pakistan. Archived from the original on 21 April 2018. Retrieved 7 May 2020.
  • Muhammad Ali (2002). The Holy Quran: Arabic text with English translation and Commentary.
  • Muhammad Ali. Bayan-ul-Quran: Urdu translation with extensive commentary. Archived from the original on 2 September 2011. Retrieved 7 May 2020.
  • Muhammad Ali. A Manual of Hadith. Archived from the original on 16 April 2021. Retrieved 7 May 2020.
  • Muhammad Ali. Muhammad, The Prophet. Archived from the original on 13 August 2020. Retrieved 7 May 2020.
  • Muhammad Ali. True Conception of the Ahmadiyya Movement.
  • Muhammad Ali. The Split in the Ahmadiyya Movement.

منابع ویرایش