محمد بن عبدالقادر اغریسی

محمد بن عبدالقادر بن علی اغریسی با نسبت‌های راشدی و حسنی، قاضی، فقیه مالکی الجزایری در سدهٔ نوزدهم میلادی/سیزدهم هجری بود. از اهالی وادی حمام در استان معسکر بود. به فاس کوچید و چند سال آنجا ماندگار بود. سپس به طنجه رفت و پس از آن به تونس. در قسنطینه قضاوت را عهده‌دار شد.[۱]

محمد بن عبدالقادر اغریسی
زادهٔوادی حمام، استان معسکر
پیشهقاضی، فقیه
فرزنداناحمد بن محمد اغریسی
خویشاوندانبرادرش احمد بن عبدالقادر اغریسی

منابع

  1. نویهض، عادل (۱۹۸۰). معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتی العصر الحاضر. بیروت: بنیاد فرهنگی نویهض. ص. ۲۱.