محمد بیگ (درگذشت ۱۶۷۲) یک مسلمان ارمنی بود که به عنوان وزیر بزرگ حاکم صفوی (شاه) عباس دوم (سلطنت از ۱۶۴۲ تا۱۶۶۶) از ۱۶۵۴ تا ۱۶۶۱ خدمت می‌کرد.

اصالت

ویرایش

محمد بیگ در تبریز در یک خانواده ارمنی متولد شد که در اصل به عنوان یک غلام (برده نظامی) سلسله صفوی ایران بود، اما بعدها خیاطی پیشه کرده بودند. [۱] پدر او حسین بیگ تبریزی نام داشت در زمان سلطنت شاه صفی (سلطنت از ۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲) به عنوان خیاط اصلی دربار (قیچی‌باشی) خدمت می‌کرد.[۱][۲]

منابع

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Matthee 2011, p. 46.
  2. Matthee 1991, p. 20.
  • Blow, David (2009). Shah Abbas: The Ruthless King Who became an Iranian Legend. London, UK: I. B. Tauris & Co. Ltd. ISBN 978-1-84511-989-8. LCCN 2009464064.
  • Matthee, Rudi (2011). Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. I.B.Tauris. pp. 1–371. ISBN 0-85773-181-5.
  • Babaie, Sussan (2004). Slaves of the Shah: New Elites of Safavid Iran. I.B.Tauris. pp. 1–218. ISBN 978-1-86064-721-5.
  • Matthee, Rudi (2010). "ḴALIFA SOLṬĀN". Encyclopaedia Iranica, Vol. XV, Fasc. 4. pp. 382–384. {{cite encyclopedia}}: External link in |article= (help)
  • Matthee, Rudi (1991), The Career of Mohammad Beg, Grand Vizier of Shah 'Abbas II (r. 1642-1666), Cambridge: Taylor & Francis, Ltd, pp. 17–36, ISBN 978-0-521-20093-6, JSTOR 4310753
  • Newman, Andrew J. (2008). Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1–281. ISBN 978-0-85771-661-3.
  • Savory, Roger (2007). Iran under the Safavids. Cambridge University Press. pp. 1–288. ISBN 0-521-04251-8.
  • Roemer, H.R. (1986). "The Safavid period". The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Timurid and Safavid periods. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 189–351. ISBN 978-0-521-20094-3.