باز کردن منو اصلی

محمد وکیل‌التجار یزدی

نماینده رشت در مجلس اول و دوم شورای ملی
(تغییرمسیر از محمد وکیل التجار یزدی)

حاج محمد وکیل التجار یزدی نماینده رشت در ادوار ۱ و ۲ مجلس شورای ملی بود.

زندگیویرایش

آقا محمد وکیل التجار یزدی از تجار یزدی مقیم رشت بود که به کار خرید و فروش ابریشم اشتغال داشت. او از مشروطه‌خواهان بافرهنگ و مطلع بود و به همین خاطر در سال ۱۳۲۴ ه. ق در انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی که به صورت طبقاتی برگزار گردید، به نمایندگی طبقه تجار رشت انتخاب شد و اطلاعات اقتصادی و معلومات او بسیار مورد توجه مجلسیان قرار گرفت.

پس از به توپ بسته شدن مجلس به فرمان محمدعلی شاه قاجار، نامبرده به رشت بازگشت ولی بدون دلیل خاصی و صرفاً به دلیل مشروطه‌خواهی به دستور آقابالاخان سردارافخم (حکمران مستبد گیلان) به مشهد تبعید شد؛ ولی پس از انقلاب محرم ۱۳۲۷ ه. ق رشت که منجر به استیلای مشروطه‌طلبان بر گیلان شد، به رشت بازگشت و به عضویت انجمن ایالتی گیلان انتخاب گردید. لیکن اندکی بعد به نمایندگی رشت در دوره ۲ مجلس شورای ملی برگزیده شد و عازم تهران گردید.

نامبرده در همین سمت بود که در تاریخ ۶ ربیع الاول ۱۳۲۹ ه. ق بر اثر عارضه قلبی در صحن مجلس شورای ملی بدرود حیات گفت.

کریم کشاورز (مترجم معروف) و دکتر فریدون کشاورز (پزشک و نماینده مجلس و از سران حزب توده ایران) و جمشید کشاورز (موسیقی‌دان) از فرزندان و هوشنگ نهاوندی نوهٔ دختری وکیل التجار یزدی بودند.

منابعویرایش

۱- نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری، هومن یوسفدهی، مجله گیله وا، ش ۶۲، ص۳۶.