باز کردن منو اصلی

محمود بن هدایت‌اله افوشته‌ای نطنزی

تاریخ‌نگار ایرانی

محمود بن هدایت‌اله افوشته‌ای نطنزی از نویسندگان، مورخان و شاعران سده دهم هجری قمری (عصر صفویان) بود.

آثارویرایش

  • نقاوهٔ الآثار فی ذکرالاخیار: در ۹۹۸ قمری تألیف آن را آغاز کرده است و وقایع آن سلسله را تا سال ۱۰۰۶ق در آن آورده است.
  • دیوان مجازیه
  • دیوان غایهٔ‌المجاز
  • دیوان حاصل‌الجنات: در مدح ائمه
  • دیوان اضطراریه: در مدح پادشاهان
  • برائهٔ القلم: در مدح پادشاهان

منابعویرایش