محمود مدیرالدوله (خوش‌نویس)

میرزا محمود خان مدیرالدوله خوش‌نویس و دولت‌مرد عصر قاجار بود.

او در دوران ولیعهدی مظفرالدین شاه، در تبریز در دستگاه ولیعهد مشغول به کار شد و رفته رفته مورد توجه و اعتماد مظفرالدین شاه قرار گرفت. در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. در سال ۱۳۱۸ قمری وزیر کشور بود. از دیگر مناصب او وزارت لشکر و وزیر وظایف و اوقاف بوده است. مدیرالدوله برادر احمد مشیرالسلطنه - از نخست‌وزیران ایران در دوران مشروطه - بود.[۱]

منابعویرایش

  1. جعفریان، رسول. تفصیل سفر مکه معظمه، میقات حج، سال شانزدهم، شماره ۶۲، زمستان ۱۳۸۶.