محمود مقدم (۱۳۲۴-) سرپرست وزارت نیرو[۱] و قائم مقام وزیر نیرو، مدیرعامل سازمان آب، مشاور وزیر نیرو، رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) در دوره‌های مختلف بوده‌است.[۲]

سوابق تحصیلی ویرایش

سابقه کاری و اداری ویرایش

مقدم در سال ۶۰ پس از کشته شدن حسن عباس‌پور ۹ تیر ۱۳۶۰ الی ۲۶ مرداد۱۳۶۰ و تا انتخاب وزیر جدید سرپرستی وزارت نیرو بر عهده داشت.

  • قائم مقامی وزیر نیرو
  • سرپرستی وزارت نیرو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب منطقه ای تهران، رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت برق منطقه ای تهران
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) 1397 -1399[۴][۵]
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت مدیریت ساخت و تأمین کالای آب و برق (ساتکاب) ۱۳۸۴ -[۶]

منابع ویرایش