مخاطب به شخصی گفته می‌شود که به وی خطاب شود.

مخاطبان در نشست سالانه انجمن اقتصاد جهانی.

به عبارت دیگر در یک ارتباط دو یا چند طرفه، به شخص یا اشخاصی که به او سخنی گفته می‌شود، مخاطب می‌گویند.

مخاطب رسانه‌ایویرایش

مخاطب رسانه‌ای به‌ طور کلی به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان کانال‌های رسانه‌ای یا هر محتوا و نمایشی گفته می‌شود. از دیدگاه رسانه‌ای، مخاطب در عین حال که واژه‌ای ساده به نظر می‌آید، اما به صورت روزافزون در حال دگرگونی، پیچیده‌تر شد نو متنوع تر شدن است.

مخاطب رسانه‌های جمعی، اغلب جز به صورت پراکنده و غیرمستقیم، قابل مشاهده نیست.[۱]

جایگاه مخاطب در پژوهشویرایش

پژوهشها در حوزه‌های گوناگون، می‌توانند صدا و دیدگاه مخاطبان را بازتاب دهند یا از طرف آنان سخن بگویند. با مخاطب پژوهی، می توان فعالیت‌های خود را تاحدودی در راستای خدمت به مخاطبان قرار داد.[۲]

پانویسویرایش

  1. آفتاب بایگانی‌شده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine، مخاطب رسانه‌ای
  2. آفتاب بایگانی‌شده در ۳ سپتامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine، جایگاه مخاطب در نظریه و تحقیق

منابعویرایش