مختصات تعمیم‌یافته

انگیزهٔ نوشتن معادلات حرکت در دستگاه مختصات تعمیم‌یافته (Generalized coordinates) آن است که نتائج حاصل در دیگر دستگاه‌های ممکن هم اعتبار داشته باشد.


منابعویرایش