مختصات تعمیم‌یافته

(تغییرمسیر از مختصات تعمیم یافته)

انگیزهٔ نوشتن معادلات حرکت در دستگاه مختصات تعمیم‌یافته (Generalized coordinates) آن است که نتائج حاصل در دیگر دستگاه‌های ممکن هم اعتبار داشته باشد.


منابعویرایش