باز کردن منو اصلی

مدرسهٔ آمریکایی لازاریست همدان نام یکی از مدارس قدیم شهر همدان است. این مدرسه در سال ۱۲۹۸ شمسی همزمان با پیدایش ادارهٔ فرهنگ همدان، توسط هیئت مذهبی آمریکاییان در این شهر ساخته شد.[۱]

پانویسویرایش

  1. مومن، ابوالفتح (فروردین ۱۳۸۳)، «مشروطه کوچک همدان/ پژوهشی در وضعیت فرهنگی همدان پس از انقلاب مشروطیت»، زمانه (۲۳)، ص. ۵۳