مدل رنگ ال‌ای‌بی

مدل رنگ Lab (به انگلیسی: CIE Lab)

((CIE L* A* B* (CIELAB) کاملترین فضای رنگی است که توسط کمیته بین المللی نورپردازی تعیین شده و تمام رنگ های قابل مشاهده برای چشم انسان را توصیف میکند.

سه مختصات L,*a,*b* بیانگر مشخصاتی میباشند که ذیلأ ذکر می گردد.

L* : نشان دهنده شدت روشنائی است. 0 = L* به منزله سیاه و 100 = L* نشان دهنده پراکندگی روشنائی یا نور کامل است.

a* : موقعیت آن بین سبز و قرمز متغیر است، مقادیر منفی a* نشان دهنده رنگ های سبز و مقادیر مثبت آن به منزله رنگهای قرمز هستند.

b* : موقعیت آن بین آبی و زرد متغیر است، مقادیر منفی b* نشان دهنده رنگ های آبی و مقادیر مثبت آن به منزله رنگهای زرد هستند.

مدل رنگ Lab مدل جامعی بوده و مد رنگی سی‌ام‌وای‌کی و مد رنگی آرجی‌بی زیر مجموعه‌ای از این مدل هستند. بر خلاف مدل های رنگی RGB و CMYK ، رنگ های Lab، تقریباً نزدیک به بینایی انسان طراحی شده است.

برخی از کاربردهای مدل رنگ CIE LABدر نرم افزارهای خاص عبارتست از: 

-  در نرم افزار Adobe Photoshop، به منظور ویرایش تصویر از CIE LABاستفاده میشود .

- در پروفایلهای ICC، فضای رنگ Labکه به عنوان یک ارتباط دهنده پروفایل به کار میرود، مدل CIE

. استLAB

-  در فایلهای TIFF، فضای رنگ Labبه کار رفته مدل CIE LABاست .

-  در اسناد PDF، فضای رنگ Labبه کار گرفته شده، مدل CIE LABمیباشد .

از آنجا که *L*a*b یک مدل سه بعدی است، تنها میتواند در یک فضای سه بعدی به درستی نمایانده شود،

تصاویر دو بعدی موجود در لینک زیر شامل نمودارهای رنگی هستند، بخش هائی با رنگ های جامد و با یک سبک ثابت، بسیار مهم است که بدانیم بازنمائی بصری رنگ در این مدلها دقیق نیستند و صرفأ برای درک مفهوم به کار برده می شوند.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Lab_color_space.png/220px-Lab_color_space.png

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lab_color_space&oldid=508957969

پیوند به بیرونویرایش