ضریب کشسانی حجمی (به انگلیسی: Bulk modulus of elasticity) معیاری برای سنجش تراکم ناپذیری یک ماده است.اگر فشار در واحد حجم ماده به اندازه افزایش یابد حجم مورد نظر به اندازه کاهش خواهد یافت. از نسبت این دو عبارت ضریب کشسانی حجمی حاصل می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌شود:

از آنجایی که عبارت بدون بعد است می‌توان واحد را بر حسب فشار بیان کرد.

منابع

ویرایش
  • "Bulk Elastic Properties". hyperphysics. Georgia State University.

Cohen, Marvin (1985). "Calculation of bulk moduli of diamond and zinc-blende solids". Phys. Rev. B 32: 7988–7991.

  • Bibcode 1985PhRvB..32.7988C. doi:10.1103/PhysRevB.32.7988.

Fluegel, Alexander. "Bulk modulus calculation of glasses". glassproperties.com

رابطه‌های تبدیل مدول‌ها به یکدیگر
خواص کشسانی مواد کشسان خطی همگن و همسانگرد را می‌توان با داشتن دو مدول دلخواه به طور کامل و منحصر به فردی تعیین کرد. بنابراین با در دست داشتن دو مدول و با استفاده از فرمول‌های زیر می‌توان سایر مدول‌ها را محاسبه کرد.
            توضیحات
             
             
             
             
             
               
             
             
             

 

There are two valid solutions.
The plus sign leads to  .
The minus sign leads to  .

             
              Cannot be used when