مدیاویکی:Bad image list

این فهرست، تصاویری را شامل می‌شود که به دفعات برای خرابکاری (مثلاً با ارسال در صفحهٔ بحث یک کاربر برای توهین به وی) استفاده شده‌اند. تصاویر این فهرست، به جای این که به صورت یک تصویر نمایش یابند، به صورت یک پیوند نمایش می‌یابند. برای اضافه شدن موردی جدید به این فهرست، به صفحهٔ بحث بروید.