مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات (انگلیسی: Communications management) به مجموعه ای از ساز و کارهای برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و ویرایش کلیه مسیرهای ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی گفته می‌شود. ابعاد مدیریت ارتباطات شامل تدوین سیاست‌های ارتباط سازمانی، طراحی خط مشی‌های ارتباطات داخلی و خارجی، همچنین مدیریت جریان اطلاعات از جمله ارتباطات در بستر اینترنت می‌باشد.

مدیریت ارتباطات و مدیریت پروژه ویرایش

در بستر مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات مسئول پاسخگویی به سوالات زیر هست:

  • چه اطلاعاتی لازم است تا به داخل و خارج از پروژه منتقل شود؟
  • چه کسی به این اطلاعات نیاز دارد؟
  • اطلاعات چه زمانی مورد نیاز است؟
  • اطلاعات در چه قالبی مورد نیاز است؟
  • چه کسی مسئول تولید و انتقال اطلاعات است؟
  • ارتباط با ذینفعان و طرف‌های قرارداد در هر زمان
  • ارتباط در قالب غیرتهاجمی و سازنده برای کلیه طرفین

منابع ویرایش