مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه (انگلیسی: Project cost management) فرایندی است که برای برنامه‌ریزی، تخمین، تخصیص بودجه، مدیریت و کنترل هزینه پروژه از آغاز تا پایان به کار می‌رود. هدف اصلی مدیریت هزینه پروژه، اتمام و تکمیل پروژه مطابق بودجه مصوب آن است.[۱] در فرایند مدیریت هزینه، از توابع خاص مدیریت پروژه مانند تخمین و برآورد، جمع‌آوری داده، برنامه‌ریزی، حسابداری و طراحی استفاده می‌شود.
مطابق تعریف ارائه شده از سوی مؤسسه مدیریت پروژه در راهنمای پم‌باک مدیریت هزینه پروژه شامل فرایندهای زیر است:[۲]

  1. برنامه‌ریزی مدیریت هزینه
  2. تخمین هزینه
  3. تعیین بودجه
  4. کنترل هزینه

پانویس

  1. College, Kathy Schwalbe, Ph.D. , PMP, Augsburg (2012). Information technology project management (Seventh edition. ed.). Boston, MA: Course Technology. ISBN 978-1-133-52685-8.
  2. PMI (۲۰۱۳). A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE) FIFTH EDITION. Project Management Institute.

منابع