مدیر طراحی منظر

مدیر طراحی منظر متخصصان و کارشناسان آموزش دیده حرفه‌ای در زمینه مدیریت مناظر به منظور حفاظت و نظارت بر مناظر طبیعی و طراحی شده توانمند و با صلاحیت هستند.

محدوده کارویرایش

مدیران مناظر، با مناظر طراحی شده مانند پارکهای عمومی، باغهای خصوصی، باغهای گیاه‌شناسی عمومی و مراکز ورزشی و گلف کار می‌کنند. به علاوه، آن‌ها با مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی مانند پارکهای ملی، پارکهای طبیعی و محوطه‌های باز نیز کار می‌کنند.

آموزشویرایش

مؤسسهطراحی منظر بریتانیا یک بخش مدیریت طراحی منظر دارد که اعضای آن خود را به عنوان معماران منظر توصیف می‌کنند. برنامه‌هایی در سطح دوره لیسانس وجود دارد که به صلاحیت در زمینه مدیریت منظر و عضویت در مؤسسات حرفه‌ای و تخصصی منجر می‌شود. در ایالات متحده، مدرک ۴ ساله لیسانس در رابطه با دو حوزه مهم و عمده مدیریت ساخت و معماری منظر یا باغبانی ارائه می‌گردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ترجمه از ویکی‌انگلیسی