مرتد (داستان کوتاه)

"مرتد" (Fr. Le renégat) داستان کوتاهی است که در سال ۱۹۵۷ نوشته شده‌است. از آلبر کامو منتشر شده‌است.

طرحویرایش

«مرتد» از گیج کننده‌ترین داستان‌های کوتاه منتشر شده در تبعید و پادشاهی است. گمان بر آن است که این داستان، تمثیلی باشد.[۱] داستان با حرف‌های راوی آغاز می‌شود،از داستان های ابتدایی کامو و گیج کننده. درباره مردی که صحبت نمیکند.

ترجمهٔ فارسیویرایش

این داستان با ترجمهٔ ابوالحسن نجفی در بیست‌ویک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه منتشر شده‌است.

منابعویرایش