مردار به لاشه و گوشت در حال فساد جانوران مرده گفته می‌شود.

یک عقاب دم‌گُوه‌ای در حال تغذیه از مردار یک کانگورو که در جاده کشته شده‌است.

مردار منبع غذایی مهمی برای گوشت‌خواران بزرگ جثه و همه‌چیزخواران در بیشتر زیست‌بوم‌ها است. نمونه‌هایی از چنین جانورانی عبارتند از کرکس، قوش، عقاب،[۱] کفتار راه‌راه،[۲] صاریغ ویرجینیا، شیطان تاسمانی، کایوت، اژدهای کومودو، و خزوک مردار.[پانویس ۱] بسیاری از بی‌مهرگان همچون خزوک‌های مردار، کرم حشره، پشه مردار،[پانویس ۲] و مگس گوشت[پانویس ۳] نیز مردارخوار هستند و نقش مهمی در چرخه بازیافت نیتروژن و کربن در بازمانده‌های جانوری دارند.

یادداشت‌ها و معادل‌های انگلیسی ویرایش

  1. Silphidae
  2. Calliphoridae
  3. Flesh-fly

پانویس ویرایش

  1. Hovenden, Frank, The Carrion Eaters (به انگلیسی), Comox Valley Naturalists Society, archived from the original on 1 June 2010, retrieved 16 August 2012
  2. Striped Hyena (به انگلیسی), San Diego Zoo, retrieved 16 August 2012