مردمان ژرمنی شمال

مردمان ژرمنی شمال (انگلیسی: North Germanic peoples)، که گاهی اسکاندیناوی‌ها، مردمان نورس یا در متون قرون میانه نورس‌ها نیز خوانده می‌شوند، مردمانی از گروه نژادی ژرمن‌ها بودند که در کشورهای نورس مستقر شده بودند.

North Germanic peoples
مناطق با جمعیت چشمگیر
زبان‌ها
زبان‌های ژرمنی شمالی
دین
قومیت‌های وابسته
سایر ژرمن‌ها

منابع