مردم جزایر اقیانوس آرام

مردم جزایر پاسیفیک (انگلیسی: Pacific Islander) عنوانی کلی برای ساکنان جزایر پاسیفیک در اقیانوس آرام است.

نمایی از نقشهٔ منطقه جزایر پاسیفیک - ۲۰۱۰

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش