مردم جزایر اقیانوس آرام

مردم جزایر پاسیفیک (انگلیسی: Pacific Islander) عنوانی کلی برای ساکنان جزایر پاسیفیک در اقیانوس آرام است.

جستارهای وابسته

منابع