روزنامه مرد امروز روزنامه مستقلی بود که در دهه ۱۳۲۰ هجری خورشیدی توسط روزنامه نگار مستقل محمد مسعود منتشر می‌شد.[۱] این روزنامه پیوسته مقاله‌های انتقادی درباره سیاستهای کشورهای بیگانه در ایران و دخالتهای ایشان در امور ایران چاپ می‌کرد. از جمله هنگامی که حزب توده از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی پشتیبانی می‌ورزید، با مقاله‌های تند و آتشین مرد امروز رویارو گشت. در مرد امروز همچنین نسبت به بسیاری از سیاستمداران و درباریان هم نقدهای نگاشته می‌شد.

بریده‌ای از روزنامهٔ مرد امروز، سال چهارم، شماره ۱۲۵، ۵ مرداد ۱۳۲۵

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. زندگینامه: محمد مسعود (۱۲۸۰-۱۳۲۶)، همشهری، ۲ آبان ۱۳۸۸ بازیابی شده در دی ماه ۱۳۹۱